Start Mediabevakade uppdrag Om iou.se Länkgalleri Nyheter Kontakt

BAKGRUND

För en tid sedan fick jag en fråga om varför jag engagerar mig i arbetet med våld i nära relationer. Här är mitt svar. Min mamma gick bort efter en tids sjukdom. Bland de tillhörigheter som hon efterlämnade fanns en polisrapport. Rapporten innehöll en detaljerad och skrämmande berättelse om relationsvåld som hon varit med om. Händelsen ägde rum innan mina föräldrar träffades. Min egen barndom var fri från våld eller hot om våld.

Några år efter att jag tagit del av rapporten blev jag bekant med en familj som levde med relationsvåld. Jag ställde krav på den som utförde våldet att sluta och var närvarande i familjens utsatta situation. Efter en tid upphörde våldet.

I mina föreläsningar och samtal om relationsvåld berättar människor jag möter att de agerat på liknande sätt. Vi behöver lyfta fram deras insats och få fler att ta emot en utsträckt hand där behovet är som störst. Många människor i vårt land bär på ett dilemma. Hur skall de agera för att stoppa våldet hemma hos någon de känner? Här i Sverige finns rehabilitering att få för den som slår med hjälp av samtal och behandling. Fler kan leva i frihet från våld.

Nu känner du till varför jag engagerar mig i arbetet med våld i nära relationer. Jag vet att fler kan bli befriade från våld i sina hem. Familjer kan finna vägen tillbaka till varandra igen. Barn har alltid rätt till en uppväxt utan våld.

Ingemar Olsson

Initiativtagare

Fri handel

Fri handel BAKGRUND FAKTA I FAKTA II MER INFORMATION

Bokmärke och Dela

 © iou.se | Tfn +46 (0) 705 - 62 87 94 | E-post: ingemar.olsson@iou.se | Webbdesign av Insign.se